Vänrikki Tuovisen tarinat

Kaikki blogit puheenaiheesta Kannanhoidollinen

Susipolitiikkaan saatava selvempi linja

Sudenmetsästysaika on päättymäisillään. Kahdeksan vuoden tauon jälkeen sudenkaatoluvat pohjautuvat taas kannanhoidolliseen suunnitelmaan, jonka tarkoitus on rajoittaa susikannan nopeaa kasvua, ihmisille ja karjalle aiheutuvia haittoja sekä vähentää salatappoja. Eri viranomaisten tehtäväalueita on tarkennettu, vastuuta annettu paikallistasolle, lisätty toimijoiden yhteistyötä ja kehitetty toimintamallia toimintakynnyksen määrittelemiseen ns. ongelmasusien kohdalla.

Metsästys lisääntymisaikaan- uhanalaisen lajin kannanhoitoa suomalaisittain.

Uuden kannanhoitosuunnitelman myötä toimenpidevalikoimaan susikonfliktien ratkaisussa astui myös kannahoidollinen metsästys, joka hoitosuunnitelman mukaisesti kohdennettuna nuoreen yksilöön, ei itsessään vaaranna suotuisan suojelun tasoa. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu aloitusajankohta metsästyskaudelle 2014/2015, jolloin metsästys väistämättä ajoittuu suden lisääntymisaikaan, ylimääräiset nuoret on ajettu laumoista perustamaan omia reviirejä ja laumoihin jääneiden nuorten susien erottaminen silmämääräisesti on jokseenkin mahdotonta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä